وضع عجیبیه

خودمم و خودم

نمیدونم برا چی مینویسم

برا کی مینویسم

زود به زود این بلاگ خالیو چک میکنم که مثه یه خونه ی بی سکنه میمونه, خونه ای که سالهاست رها شده
اره, این بلاگ تاریک بوی خونه میده
حس کردم تازگی ساکنینش برگشتن
ولی انگار توهم بود
هنوز خودمم و خودم :-(
خنده داره...
مسخرس...سفر درازی دارم
میخواستم این خونه رو هم کول کنم با خودمم ببرم
ولی خونه ی خالی فقط بار سفرو سنگین میکنه
بازم دست خالی سفر میکنم, مثه همیشه...
منبع : |emptiness
برچسب ها : خونه ,خودمم